Phù Cừ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách

27/04/2018
(VBSP News) Phù Cừ - mảnh đất thuần nông, nằm phía đông nam của tỉnh Hưng Yên, có gần 6.800ha đất trồng nhiều loại cây phong phú, giá trị kinh tế cao. Để khai thác thế mạnh vùng đất này và phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, NHCSXH thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tổ chức giải ngân kịp thời, động viên, hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay góp phần thiết thực thúc đẩy thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Những thông tin về chính sách tín dụng ưu đãi được NHCSXH huyện Phù Cừ niêm yết công khai ngay tại Điểm giao dịch xã

Trong nhiệm vụ trọng tâm của chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở huyện Phù Cừ được xác định rõ: Tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; huy động các ngành, nhân dân, các nguồn lực, trong đó có công tác tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, chung sức phát triển sản xuất, chuyển dịch kinh tế gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực tế chứng minh nguồn vốn tín dụng chính sách đã tác động mạnh mẽ, tạo nên sức sống mới ở khắp miền quê chiêm trũng, vốn nghèo khó, tĩnh lặng hơn so với các vùng miền khác trong, ngoài tỉnh Hưng Yên.

Theo báo cáo của NHCSXH, doanh số cho vay trong quý I/2018 đạt gần 22 tỷ đồng với 704 lượt khách hàng vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nâng tổng dư nợ toàn huyện đạt trên 250 tỷ đồng, hoàn thành 98,8% kế hoạch năm.

Hầu hết người nghèo ở 14 xã, thị trấn huyện Phù Cừ có đủ điều kiện và nhu cầu đều được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ưu đãi đầu tư cho SXKD. Đồng vốn vay góp phần đáng kể thay đổi diện mạo và hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, đời sống người dân được cải thiện.

Nổi bật trong công tác tín dụng chính sách ở Phù Cừ là sự đổi mới trong phương thức đầu tư tập trung, ưu tiên các dự án chuyển đổi kinh tế, thâm canh cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề truyền thống, xây dựng nông thôn mới tạo điều kiện cho các xã chủ động xây dựng thực hiện kế hoạch lồng ghép với các chương trình dự án, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Sự đổi mới phương thức đầu tư đó đã góp phần hỗ trợ toàn huyện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong đó đáng kể đến phong trào mở rộng diện tích lúa hàng hóa, lúa lai của nông dân các xã Tống Trân, Đoàn Đào, việc phát triển các mô hình chuyên canh sản xuất rau quả sạch, thâm canh kinh tế vườn, kinh tế trang trại tại 4 xã Tam Đa, Nguyên Hòa, Tiên Tiến, Minh Tiến.

Minh Tân một xã cách thị trấn huyện Phù Cừ 22km, trước đây có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng do người nghèo trên địa bàn xã đã sử dụng nguồn vốn chính sách hiệu quả, cải tạo 232ha đất ruộng trũng làm lúa năng suất bấp bênh sang đất vườn trồng bưởi da xanh, cam đường canh và thâm canh thả cá giống, nuôi cá thịt, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 52 triệu đồng/năm, giảm hộ nghèo từ 15,7% vào đầu năm 2012 xuống 4,2% cuối năm 2017, về đích trước thời hạn tất cả 19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng vốn chính sách đánh thức vùng đất khó Minh Tân đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại đạt hiệu quả kinh tế, thoát nghèo bền vững. Điển hình là ông Vũ Văn Vọng, 59 tuổi ở thôn Tân Tiến mới ngày nào hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn, thiếu thốn. Năm 2012, tham gia sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội CCB xã, ông Vọng được vay vốn ưu đãi đầu tư cải tạo chân ruộng trũng thành khu vườn trồng 200 cây nhãn lồng Hưng Yên, 180 gốc táo Đài Loan và nuôi 150 đàn ong lấy mật, đạt mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Mục tiêu năm 2018 và những năm tiếp theo NHCSXH huyện Phù Cừ chủ động vào cuộc chung tay góp sức cùng các cấp ngành đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ, chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đúng các đối tượng, đầu tư cho các dự án kinh tế trọng điểm, các xã phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo sự chuyển động mới cho chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh Xuân Dư

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác