Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viếng NTLS và dự Đại lễ cầu siêu (VTV8 - 16h00 - 15/7/17)