Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viếng NTLS (VTV8 - 9h00 - 15/7/17)