Phát huy sức trẻ sáng tạo, làm chủ công nghệ

21/07/2015
(VBSP News) Nhằm sơ kết đánh giá tình hình hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, Đoàn cơ sở Trung tâm CNTT NHCSXH đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn cơ sở Trung tâm CNTT NHCSXH đã có bước đổi mới về nội dung và hình thức, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; thực hiện tốt việc tổ chức, quán triệt tới các đoàn viên chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo NHCSXH và các chủ trương mới của Đoàn trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Trung tâm CNTT thường xuyên phát động các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng với chuyên môn triển khai thành công dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa tin học trong hệ thống NHCSXH”, kết hợp hài hòa với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, “Thanh niên CNTT luôn đi đầu trong công cuộc hiện đại hóa ngân hàng”. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017, đơn vị  đã có 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quá trình lao động và thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành 04 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp TW và cấp cơ sở; hơn 20 lượt đoàn viên thanh niên xung kích tình nguyện đi tăng cường giúp đỡ các chi nhánh gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; gắn với thực hiện an sinh xã hội tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, chương trình xây dựng nông thôn mới… cũng được đơn vị triển khai thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đoàn cơ sở quan tâm, chú trọng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú với tổ chức Đảng, riêng trong nửa đầu nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn đã giới thiệu được 10 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi với phần thảo luận góp ý vào dự thảo Báo cáo sơ kết của Đoàn cơ sở Trung tâm CNTT và đề xuất các nội dung đối với nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ giai đoạn 2015 - 2017 cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, những khó khăn, thách thức và những thành công đạt được trong hoạt động Đoàn như: Kinh nghiệm triển khai hoạt động an sinh xã hội; các giải pháp trong triển khai đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên NHCSXHTW Đoàn Trung Thành đánh giá cao những kết quả đã được của Đoàn cơ sở Trung tâm CNTT trong 6 tháng đầu năm 2015, biểu dương những thành tích nổi bật của đơn vị, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới bên cạnh hoàn thành các phần việc của Đoàn, của Thanh niên, chi đoàn cần tiếp tục phát huy sức trẻ để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm CNTTT, góp phần chung vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020; phát động các phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đăng ký đảm nhận công trình phần việc thanh niên gắn với chuyên môn; khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện an sinh xã hội; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng…

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ 2012 - 2017 với những mục tiêu trọng tâm, cụ thể: phấn đấu 100% chi đoàn trực thuộc và đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong các năm; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; phấn đấu có ít nhất 01 hoạt động sáng tạo thực tế tại đơn vị, có từ 20 sáng kiến trở lên; đăng ký đảm nhận từ 10 công trình trở lên; phấn đấu kết nạp được 10 đoàn viên vào hàng ngũ của Đảng…

Lãnh đạo Trung tâm CNTT chúc mừng chi đoàn Phòng kỹ thuật phần mềm và quản trị ứng dụng nhận Bằng khen của BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp TW

Lãnh đạo Trung tâm CNTT chúc mừng chi đoàn Phòng kỹ thuật phần mềm và quản trị ứng dụng nhận Bằng khen của BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp TW

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác