Nông dân Thái Bình vươn lên làm giàu từ vốn ưu đãi (VOV1 - 18h - 02/5/17)