Nông dân Hải Dương làm giàu từ đồng vốn ưu đãi (TTXVN - 20h - 18/4/17)