Nông dân được vay hơn 50 nghìn tỷ đồng vốn ưu đãi (VTV1 - 05h30 - 21/8/2017)