Niềm vui của 73 “Lá chưa lành” ở Đồng Tháp (Chuyển động 24h tối - 04/8/17)