Những điểm sáng trong công tác bổ sung nguồn vốn chính sách đến với hộ nghèo (VOV1 - 28/02/19)