Vốn ưu đãi góp phần thay đổi diện mạo Tây Nguyên (TTXVN - 20h - 14/03/17)