NHCSXH ủng hộ đồng bào vùng lũ Quảng Nam (QRT - 20h00 - 8/11/17)