NHCSXH triển khai dịch vụ tin nhắn đến khách hàng (VTV1 - 07h00 - 15/1/18)