NHCSXH triển khai dịch vụ tin nhắn đến khách hàng (VOV1 - 15/1/18)