NHCSXH triển khai dịch vụ đối chiếu nợ qua tin nhắn (VOV1 - 12h - 10/02/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash