NHCSXH tri ân các AHLS trên đất lửa Quảng Trị (TTXVN - 20h - 27/7/17)