NHCSXH TP Hà Nội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội (HANOITV - 6h30 - 02/9/18)