NHCSXH TP CẦN THƠ - 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (THTPCT - 28/7/2017)