NHCSXH tỉnh Hưng Yên - Hiệu quả tiết kiệm từ dân cư (TTXVN - 20h - 7/03/17)