NHCSXH thăm hỏi bà con tỉnh Bình Đình bị thiệt hại bởi cơn bão số 12 (BTV - 18h30 - 05/11/17)