Vốn điều lệ cho NHCSXH giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến trên 20.800 tỷ đồng (VTV1 - 7h - 23/02/17)