NHCSXH làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Dương (BTV - 16/02/17)