NHCSXH làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Dương (BTV – 16/02/17)