NHCSXH Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) sát cánh cùng người nghèo (QBTV)