NHCSXH huyện Bố Trạch (Quảng Bình): Huy động tiết kiệm đạt trên 58 tỷ đồng (VOV1 - 08/1/18)