NHCSXH huyện Bố Trạch: “Mười lăm năm” thắp lửa trên mặt trận giảm nghèo (VOV1 - 8/11/17)