NHCSXH hỗ trợ đồng bào vùng lũ (VTV5 - 18h00 - 28/6/18)