NHCSXH kiểm tra tình hình thực hiện vốn vay đối với đồng bào DTTS ở huyện Kỳ Sơn (NTV – 18h30 – 01/6/18)