NHCSXH Đăk Lăk hướng đến các hộ nghèo (VOV1- 25/8/2017)