Nông dân xóm Chiềng 3, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi vay vốn ưu đãi trồng rau an toàn

Kim Bôi với công tác giảm nghèo

(VBSP News) Kim Bôi là huyện nằm giữa rìa phía Đông tỉnh Hà Bình, cuối miền Tây Bắc bao la, từng được coi là vùng sâu, dân cư thưa thớt nên đồng bào Mường đã có câu ca: “Yêu nhau cho thịt cho xôi, ghét nhau đưa đến Kim Bôi Hạ Bì”, ý nói Kim Bôi là vùng đất nghèo khó. Nhưng trong những năm gần đây, trên vùng quê này, hệ thống giao thông phát triển, các chương trình, dự án, trong đó có nguồn vốn tín dụng ưu đãi được đầu tư mạnh mẽ, giúp địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư TW Đảng phát biểu chị đạo Hội nghị

Đảng bộ NHCSXH TW tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

(VBSP News) Ngày 23/11/2018, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu. Tại điểm cầu chính, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu của NHCSXH có 392 đảng viên đang sinh hoạt tại các Ban CMNV Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội tập trung tham dự đầy đủ.