NHCSXH cho người nghèo cần câu, không cho con cá (VOV1 - 22/11/17)