Chính thức cho vay nhà ở xã hội (VTV1 - 6h - 12/4/18)