NHCSXH chia sẻ khó khăn mất mát với bà con vùng lũ (Vnews - 20h00 - 28/6/18)