Nhân rộng và lan tỏa mô hình giảm nghèo bền vững tại vùng lõi nghèo Tây Bắc (VOV1 - 12h - 29/12/16)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash