Người nghèo và đối tượng chính sách sẽ được tiếp cận dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (TTXVN - 20h - 16/02/17)