Người nghèo và các DTCS cần biết khi vay vốn (VTV2 - 18h00 - 24/8/2017)