Người nghèo phấn khởi khi được nâng mức vay (VOV1 - 18h - 12/7/17)