Người nghèo ở Thủ đô với đồng vốn vay ưu đãi

Trải qua hơn 1 thập kỷ, thời gian chưa phải là nhiều, nhưng NHCSXH TP Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao khi mới thành lập với dư nợ khoảng 300 tỷ đồng, nhưng đến nay đang triển khai cho vay tới 13 chương trình tín dụng ưu đãi có tổng dư nợ là 5.165 tỷ đồng, với trên 265 nghìn hộ đang vay vốn. Tính đến hết năm 2015, tất cả các huyện, thị xã, NHCSXH TP Hà Nội đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn có hiệu quả cho 1.356 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giúp cho trên 163 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 468 nghìn lao động, giúp cho trên 145 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng cải tạo trên 386 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng trên 7.200 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Đồng vốn ưu đãi được chuyển tải nhanh chóng, thuận lợi đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo, là do NHCSXH TP Hà Nội đã tăng cường mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện tại, nhiều hoạt động tín dụng chính sách đã được đưa vào các Nghị quyết của Đảng uỷ xã, tạo cơ sở tích cực cho việc triển khai thực hiện. Hầu hết các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đã nhận thức đúng đắn về chủ trương, chính sách của Chính phủ về tín dụng chính sách, từ đó tích cực vào cuộc chỉ đạo sát sao cũng như thực hiện việc uỷ thác, vay vốn ưu đãi, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Cùng với đó, trong suốt những năm qua, nhất là trong năm 2015, NHCSXH TP Hà Nội đã đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn. Với hơn 7.500 tổ hoạt động đều đặn đã kết thành mạng lưới rộng khắp đến từng thôn xóm, khối phố đã góp phần triển khai nhanh chóng các chương trình tín dụng chính sách cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng, giảm đáng kể nợ quá hạn (cụ thể dư nợ quá hạn và khoanh đến hết năm 2015 là 7,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,14% trên tổng dư nợ tín dụng, giảm 1,7 tỷ đồng so với năm 2014).

Điểm đặc biệt những năm qua, NHCSXH TP Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đến nay ngân sách của thành phố chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt 1.300 tỷ đồng (chiếm tới 25% tổng nguồn vốn của đơn vị).

Chặng đường vẻ vang sau 13 năm hoạt động, NHCSXH TP Hà Nội đã để lại những dấu ấn quan trọng trong lòng người dân thủ đô và cả nước với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi hiệu quả, hỗ trợ kịp thời việc phát triển SXKD, tạo việc làm, xóa nghèo bền vững, ổn định và nâng cao dần chất lượng cuộc sống. Những ấn tượng đó xin được chia sẻ qua một số hình ảnh do phóng viên HOÀNG HÀ vừa thực hiện gửi về. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!