Người nghèo ở Phú Vang thoát nghèo từ vốn vay chính sách

29/06/2018
(VBSP News) NHCSXH huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) hơn 15 năm qua đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, phát triển, thực hiện hiệu quả việc chuyển tải nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn.
2a

Chị Mai Thị Dành vay vốn chính sách trồng nấm, mang lại kinh tế cao

Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, theo Chỉ thị 40 của Ban bí thư TW Đảng, hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Phú Vang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

NHCSXH huyện Phú Vang cũng đã tăng cường các giải pháp đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giúp dân giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Huyện Phú Vang có 20 xã, thị trấn, dân cư sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Phần lớn đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác còn nhiều khó khăn, việc làm cho các lao động không ổn định, nhu cầu vốn để đầu tư SXKD còn rất lớn vì vậy việc triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn là cần thiết.

Từ khi có Chỉ thị số 40, Ban thường vụ huyện ủy Phú Vang đã quán triệt và ban hành các văn bản chỉ thị đến toàn Đảng bộ cơ sở và chi bộ thôn, xóm nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, công tác chỉ đạo, giám sát nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sâu sát, việc rà soát và bổ sung các đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định được chính quyền các địa phương thực hiện thường xuyên và kịp thời. Hoạt động ủy thác vốn vay của các hội, đoàn thể được thắt chặt và kiểm tra thường xuyên hơn. Việc bình xét cho vay vốn được các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng. Chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng lên, việc đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, không để nợ quá hạn phát sinh là một trong những nội dung chính được chính quyền địa phương cấp xã, thôn đặc biệt coi trọng,…

Hiện nay, NHCSXH huyện Phú Vang đang triển khai 11 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đạt 288 tỷ đồng, cho 14.400 hộ vay; trong đó nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,08% trên tổng dư nợ.

Sau 15 năm hoạt động, nguồn vốn chính sách đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 18% năm 2003 xuống còn 8,32% vào cuối năm 2016. Tổng số lượt hộ đã thoát nghèo từ nguồn vốn ưu đãi là 3.868 hộ,…

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40 đã thật sự là đòn bẩy giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vươn lên thoát nghèo bên vững. Hiện nay, nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác chuyển sang NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đạt gần 2,7 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Phú Vang La Phúc Thành cho chúng tôi biết, hoạt động tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn từng bước thoát nghèo, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2018 ngân sách địa phương đã ủy thác 500 triệu đồng sang NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2018, huyện tiếp tục quan tâm, dành ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH huyện.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng, các địa phương tập trung quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho NHCSXH hoạt động hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhận uỷ thác vốn vay đôn đốc các hộ vay trả nợ đúng hạn nhằm bảo toàn vốn cho Nhà nước, quan tâm tới việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hoạt động Điểm giao dịch xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn…

Là hộ nghèo trong xã Phú Lương, nhưng từ khi được NHCSXH huyện cho vay vốn từ ngân sách địa phương, gia đình chị Ma Thị Dành ở thôn Vĩnh Lưu đã triển khai mô hình trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao, đến nay gia đình chị có cuộc sống khấm khá hơn, thoát hẳn nghèo. Chị Dành chia sẻ: “Tôi vay 50 triệu đồng từ hai năm nay của NHCSXH huyện về đầu tư trồng hai vòm nấm, nay đã cho thu hoạch thường xuyên. Ước tính mỗi năm gia đình sẽ thu nhập từ nấm khoảng 60 triệu đồng”.

Thời gian qua NHCSXH huyện Phú Vang đã cho 2.186 lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, tạo việc làm thường xuyên cho 1.237 lao động nhàn rỗi và 949 lao động trong vùng có việc làm mới ổn định. Nhiều mô hình SXKD đã phát huy hiệu quả cao, vươn lên làm giàu và trở thành mô hình điểm cho bà con khác đến tham quan học tập kinh nghiệm. Ngoài ra, NHCSXH huyện Phú Vang còn cho trên 5.412 lượt hộ vay vốn từ chương trình tín dụng HSSV để cho con đi học các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề… với số tiền 60 tỷ đồng

1a

Tín dụng chính sách giúp người nghèo ở Phú Vang có điều kiện mở rộng phát triển đàn bò

Theo Giám đốc NHCSXH huyện Phú Vang Đào Bá Thuận, trong thời gian tới, đơn vị sẽ bám sát các Nghị quyết của huyện để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, NHCSXH tỉnh quan tâm phân bổ nguồn vốn để kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh Nhung Tám

Các tin bài khác