Người nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi (VTV8 - 9h - 03/4/17)