Người Khmer làm giàu từ đồng vốn nhỏ (VOV1 - 22/04/19)