Người dân bất ngờ nhận được tin nhắn từ Ngân hàng (Chuyển động 24h tối - 11/02/17)