Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tiết kiệm nhà ở cho người thu nhập thấp (VOV1 - 21/11/18)