Nâng mức cho vay hộ cận nghèo lên 100 triệu đồng (VOV1 - 25/02/19)