Nâng cao vai trò cấp Ủy, chính quyền đối với tín dụng chính sách ở Tây Nam bộ (VTV5 - 21h30 - 15/8/2017)