Năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (19h VTV1 - 10/01/17)