Mạnh dạn vay vốn NHCSXH để thoát nghèo (VOV1 - 06/11/17)