Lũ qua đi, vốn ưu đãi ở lại giúp dân vượt khó (VOV2 - 16h55 - 12/01/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash