Làm giàu từ chăn nuôi trên vùng cát trắng (VTV1 - 11h30 - 18/5/17)