Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

12/12/2012
(VBSP) Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; xứng đáng là lực lượng tiên phong giữ vững vai trò nòng cốt trong khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

11111

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm

Sáng nay (28/7), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 -28/07/2009) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng… Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và cán bộ, đoàn viên công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đòi hỏi TLĐ, các cấp công đoàn tiếp tục chủ động tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn lớn mạnh về mọi mặt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, TLĐ, công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn cho mỗi CNVCLĐ và cán bộ, đoàn viên công đoàn; mọi hoạt động của công đoàn cần luôn hướng tới cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động; lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động tập hợp và tổ chức hoạt động; lấy việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ làm trọng tâm trong hoạt động.

Bện cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu TLĐ, công đoàn các cấp đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến về lao động giỏi, lao động sáng tạo thành phong trào rộng khắp trong hoạt động công đoàn; chú trọng tới công tác phát triển đảng viên trong CNVCLĐ; mở rộng hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam với công đoàn các nước cũng như phong trào công nhân quốc tế và khu vực.

11111

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Sao vàng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Theo Cổng TTĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác