Khách hàng thắng giải Jackpot ủng hộ Chương trình Cặp lá yêu thương (Chuyển động 24h trưa - 19/4/17)