Kết quả 10 năm thực hiện chương trình cho vay học sinh sinh viên (VOV1- 26/9/17)